เที่ยวไป  พุธ, 15 มกราคม 2563
เชียงใหม่ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)   แม่ฮ่องสอน : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
 
ขออภัย ไม่มีเที่ยวรถที่ท่านเลือก กรุณาค้นหาอีกครั้ง
 
 
 
 
 
*เต็ม หมายถึงที่นั่งที่เปิดจำหน่ายในระบบออนไลน์ถูกจองเต็ม
 สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
 ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
*เวลารถออกจุดขึ้นรถและเวลาถึงปลายทางที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาซึ่งใช้ในการเดินทางจริงอาจแตกต่างจากนี้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด