เที่ยวไป  เสาร์, 22 เมษายน 2560
เชียงใหม่ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)   กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
 
 
 
 
 
*เต็ม หมายถึงที่นั่งที่เปิดจำหน่ายในระบบออนไลน์ถูกจองเต็ม
 สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
 ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
*เวลารถออกจุดขึ้นรถและเวลาถึงปลายทางที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาซึ่งใช้ในการเดินทางจริงอาจแตกต่างจากนี้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด