เที่ยวไป  ศุกร์, 13 มกราคม 2560
กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   เลย : เชียงคาน
 
 
 
 
 
*เต็ม หมายถึงที่นั่งที่เปิดจำหน่ายในระบบออนไลน์ถูกจองเต็ม
 สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
 ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
*เวลารถออกจุดขึ้นรถและเวลาถึงปลายทางที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาซึ่งใช้ในการเดินทางจริงอาจแตกต่างจากนี้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด