เที่ยวไป  พุธ, 22 มีนาคม 2560
กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   อุบลราชธานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
*เต็ม หมายถึงที่นั่งที่เปิดจำหน่ายในระบบออนไลน์ถูกจองเต็ม
 สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
 ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้
*เวลารถออกจุดขึ้นรถและเวลาถึงปลายทางที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาซึ่งใช้ในการเดินทางจริงอาจแตกต่างจากนี้
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด